logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

R E G U L A M I N  

XXVI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYKI OBRZĘDOWEJ

- RUDNIKI  2017

 1. ORGANIZACJA KONKURSU  

Organizatorem XXVI Międzynarodowego Konkursu Plastyki Obrzędowej, zwanego dalej Konkursem jest Gminny Ośrodek  Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

       Współorganizatorami Konkursu są:

 1. Gmina  Rudniki
 2. Starostwo Powiatowe w Oleśnie
 3. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 4. Muzeum Ziemi Wieluńskiej

 

 1. CELE  KONKURSU
 1. Upowszechnianie tradycyjnych zwyczajów ludowych
 2. Promocja twórczości artystów ludowych
 3. Zainteresowanie młodego pokolenia doroczną obrzędowością ludową i związanymi z nią rekwizytami plastycznymi
 4. Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycyjnej sztuki ludowej
 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Plastyka obrzędowa to rekwizyty obrzędowe wiążące się ściśle ze zwyczajami danego regionu.

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z doroczną obrzędowością i kultywowanymi nadal zwyczajami ludowymi.
 2. Uczestników prosimy o przygotowanie prac uwzględniających 14  następujących kategorii:

      1- Zdobienie jaj wielkanocnych- metoda rytownicza

2 - Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda batikowa

3- Zdobienie jaj wielkanocnych – inne techniki zdobienia

      4- Koszyczki wielkanocne

      5- Palmy wielkanocne

      6- Wieńce dożynkowe-tradycyjne korony żniwne

      7- Wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne

      8- Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze

      9- Kukły „Marzanny”

    10- Tradycyjne ozdoby choinkowe

    11- Szopki bożonarodzeniowe

    12- Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne

    13-Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe -kwiaty z bibuły i papieru, girlandy, wieńce

    14- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – pająki, rózgi weselne i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycj zdobnictwa

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs jest otwarty i dostępny dla wszystkich grup wiekowych
 2. Adresowany jest również do twórców zamieszkałych poza granicami kraju, a  kultywujących stare zwyczaje związane z obrzędowością roczną
 3. Udział należy zgłosić na załączonej karcie zgłoszenia w terminie do  07 września 2017, na adres:

                                 GOKSiR w Rudnikach

                                 ul. Okólna 2

                                 46-325 Rudniki  tel./fax 34/3595 068

                                  e- mail : 

 1. Prace konkursowe prosimy dostarczyć  w terminie do 7 września /czwartek/ do GOKSiR w Rudnikach, z wyjątkiem wieńców dożynkowych, które należy dostarczyć w poniedziałek   11  września 2017
 2. Prace należy opisać metryczką z danymi: imię i nazwisko autora, wiek , adres, krótki opis pracy
 3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy  pokonkursowej w dniu  14 września 2017r. /czwartek /,  o godz.11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  w Rudnikach
 4. Czas trwania wystawy: 14-27 września 2017 r.

 

V. OCENA   I  NAGRODY  W  KONKURSIE

Autorom najciekawszych i najbardziej wartościowych prac zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

Oceny prac dokonuje komisja konkursowa.

 1. Komisja konkursowa w 3 osobowym składzie powołana zostanie zarządzeniem  Dyrektora GOKSiR w Rudnikach. W skład wejdą przedstawiciele Muzeum Wsi Opolskiej, Muzeum Ziemi Wieluńskiej oraz GOKSiR  w Rudnikach
 2. Prace oceniane będą w 14 kategoriach tematycznych z podziałem na twórców dorosłych i dzieci. Komisja dokonuje oceny punktowej według poniższych kryteriów:

         - zgodność z tradycją i kulturą regionu/ od 1 do 6 punktów/

         - staranność i technika wykonania/ od 1do 3 punktów/

         - ogólne wrażenie artystyczne / od 1 do 3 punktów/

 1. Przewiduje się przyznanie trzech nagród  rzeczowych  lub pieniężnych za najwyższe miejsca /I-III/ oraz wyróżnienia
 2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny
 3. Komisja konkursowa sporządza protokół ze swoich obrad

 

 1. INFORMACJE  DODATKOWE
 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji na stronach internetowych, a także przekazywanie prasie i innym mediom następujących informacji : imiona i nazwiska laureatów, listy uczestników bez względu na zajęte miejsce, zdjęcia prezentowanych prac i uczestników konkursu
 2. Szczegółowa interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
 3. Zgłoszenie  udziału jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DOCKARTA ZGŁOSZENIA 2017.doc

DSC04947.jpeg DSCF7119.jpeg